Pridružite se našoj atomskoj ekipi. Pristupnicu preuzmite u nastavku.

Sukladno odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka dajem privolu

za obradu mojih osobnih podataka u slijedeće svrhe:

  • obračun nadoknada troškova sa popratnim evidencijama
  • evidencija putnih naloga
  • objavljivanja na mrežnim stranicama i publikacijama

Od strane voditelja obrade upoznat sam da u svakom trenutku imam pravo povući ovu privolu, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.