Mala NOGOMETNA IGRAONICA(U7)
Utorak 16:00 – 18:00 DVORANA Osnovne Škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija (OŠ)
Četvrtak 18:00 – 19:00 DVORANA OŠ

PREDNATJECATELJI (U9)
Utorak 17:30 – 19:00 DVORANA Marino Cvetković Opatija (MC)
Srijeda 16:30 – 17:30 DVORANA MC
Petak 16:00 – 17:00 DVORANA OŠ

MORČIĆI (U11)
Utorak 15:30 – 16:30 ili 17:30 – 19:00 DVORANA MC
Srijeda 16:30 – 17:30 DVORANA MC
Petak 15:30 – 16:30 DVORANA MC

PIONIRI (U15)
Ponedjeljak 15:30 – 16:30 DVORANA OŠ
Srijeda 15:00 – 16:00 DVORANA OŠ
Petak 15:00 – 16:00 DVORANA OŠ