Mala NOGOMETNA IGRAONICA (U7) djevojčice i djeČaci rođeni 2013. i mlađi
Utorak
16:30 – 17:30 DVORANA Osnovne Škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija (OŠ)
Četvrtak 18:00 – 19:00 DVORANA Osnovne Škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija (OŠ)

PREDNATJECATELJI (U9) igrači rođeni 2011./2012.
Utorak 17:30 – 19:00 DVORANA Marino Cvetković Opatija (MC)
Srijeda 16:30 – 17:30 DVORANA Marino Cvetković Opatija (MC)
Petak 15:30 – 16:30 DVORANA Marino Cvetković Opatija (MC)

MORČIĆI (U11)
Utorak 15:30 – 16:30 ili 17:30 – 19:00 DVORANA MC
Srijeda 16:30 – 17:30 DVORANA MC
Petak 15:30 – 16:30 DVORANA MC

PIONIRI (U15)
Ponedjeljak 15:30 – 16:30 DVORANA OŠ
Srijeda 15:00 – 16:00 DVORANA OŠ
Petak 15:00 – 16:00 DVORANA OŠ